uYINGCWELE

  • Composed By Everton Mlalazi
  • Arranged By Nigel Nyangombe

Uyinkosi enothando siyakubonga

Mdali wezulu wenonamandhla

Nkosi Simakade

Ngcwele, Ngcwele, Uyingcwele Somandla

Ngcwele, uyiNgcwele siyadumisa

Mining’ uJehovah mphefumulo wami

Konke ukuphakathi kwami

Wenu fanelwe lonkudumo

Wasinqobela, wasinqobela

Ngcwele, Ngcwele, Uyingcwele somandla

Ngcwele, Uyingcwele, siyadumisa

Mtsvene, Mtsvene, murimtsvene samasimba

Mtsvene, mtsvene, tinorumbidza

Holy, Holy, you are holy Jesus

Holy, Holy, we worship you

Ngcwele, ngcwele, Uyingcwele somandhla

Ngcwele, Ngcwele uyasabeka

Uyingcwele baba, siyadumisa