MWARI HAMUSHANDUKI

  • Composed By : Everton Mlalazi
  • Arranged By: Nigel Nyangobe & Everton Mlalazi ft
    Benjamin Dube

Nyangwe ndifambe (ipo)

Pamupata werufu

Ishe ndinovimba nemi

Munondirwira (Ishe)

Munondisesedza, Ishe wangu ndinovimba nemi

 

Imi hamushanduke

Mwari Hamushanduke

Hamukundikane

Ndinovimba nemi

 

 

(Ivo vavengi vakatikomberedza Mwari)

Munotirwira

Munotichengetedza

(mafuta pamusoro wangu)

Ndinovimba nemi

 

Wena ufanelwe

Ukukhothanyelwa

Uphakeme njalo njalo (x2)

 

Nkosi kauguquki

Awehluleki

Sithembele kuwe

 

Uyasilwela

Uyasigcina

Sithembele kuwe