EKHAYA

  • Composed By Everton Mlalazi
  • Arranged By Nigel Nyangombe

Izulu yikhaya lami (repeat)

 

Verse 1

Ngiyohamba khonalena

Kule zindlu ezinengi

Laphokhona nami ngizobakhona

Wangilungisel’ indawo

Ekhaya labangcwele

 

Chorus

Izulu yikhaya lami (repeat)

Sizo wushiy’ umhlaba, sibenaye

Ngokukhala kwecilongo

sizohamba ekhaya

 

Verse 2

Ikhaya lenjabulo

Amasango ayovulwa (repeat)

Akusekho ukuhlupheka

Ubuhlungu buphelile

Masiye ekhaya

 

Chorus

 

Bridge

Phesheya komfula

Kanye nengelosi

Sobuthana nabangcwele (on repeat)

 

 

Siyahamba ezulwini

Siyahamba ekhaya (on repeat)